بررسی اثرتجویز مزمن ناندرولون دکانوئیت همراه با ورزش استقامتی فزاینده شدید بر استعداد بروز آریتمی های بطنی خطرناک در موش صحرایی نر


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجري و همکاران
مجري و همکاران
دانشگاه علوم پزشکي کرمان
دانشگاه علوم پزشکي کرمان

مجريان:

کلمات کليدي:

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 930262
عنوان فارسي طرح بررسی اثرتجویز مزمن ناندرولون دکانوئیت همراه با ورزش استقامتی فزاینده شدید بر استعداد بروز آریتمی های بطنی خطرناک در موش صحرایی نر
عنوان لاتين طرح

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
سیاوش جوکارمجری
حمید نجفی پورهمکار