بررسی اثر ضد دردی اپلین و بررسی ایجاد تحمل به این اثر ضد دردی و همین طور تحمل متقابل بین اپلین و مرفین و تعیین میزان بیان اپلین و گیرنده آن در شرایط تحمل و تحمل متقابل در موش های صحرایی نر نژاد ویستار


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجري و همکاران
مجري و همکاران
دانشگاه علوم پزشکي کرمان
دانشگاه علوم پزشکي کرمان

مجريان:

کلمات کليدي:

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 920079
عنوان فارسي طرح بررسی اثر ضد دردی اپلین و بررسی ایجاد تحمل به این اثر ضد دردی و همین طور تحمل متقابل بین اپلین و مرفین و تعیین میزان بیان اپلین و گیرنده آن در شرایط تحمل و تحمل متقابل در موش های صحرایی نر نژاد ویستار
عنوان لاتين طرح

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
الهام عباسلومجری
حمید نجفی پورهمکار
غلامرضا سپهریهمکار
سعید اسماعیلی ماهانیهمکار
آرزو صابری مقدمهمکار
بیداله شاهوزهیهمکار